Arcana-Arcanorum

Arcana-Arcanorum

Om Arcana-Arcanorum

Denna blogg avser att belysa fenomen i samhället från helt nya perspektiv. Bloggen i sig är en tankesmedia som ser människan "sub specie eternitatis".

Breivik-viktig att förstå

PsykologiPosted by Christer Claus Tue, April 24, 2012 13:16:39

Breivik-viktig att förstå

Det är märkligt att Breivik är så svårdiagnosticerad för rättspsykiatrin. Jag skrev en artikel om psudokrigaren för American Journal of Forensic Psychiatry (The Armageddon-syndrome. Vol 20: 1-14 (1999)). Det verkar som det inte har hänt något i förståelsen av tidiga personlighetsstörningar på 13 år. Breivik är som vilken annan pseudokrigare sort av massmördare som helst. Skillnaden är bara den att han är mer sofistikerad eftersom han är mer begåvad än många övriga massmördare. Ändå är personligheten organiserad på ett likartat sätt. Här nedan följer mina fem kriterier på det jag kallar Harmageddon-syndromet.

Harmageddon-syndromet:

1. Vapenfetischism: Pseudokrigaren behandlar sina vapen som sina barn och ”umgås” med dem.

2. Överdriven idealisering: Pseudokrigaren har en föreställd upplevelse av att han har en stark
inre förbundenhet med någon person. Exempelvis kan han tro att om Hitler levde skulle han valt honom som den bäste hjälten.

3. Hjälte-komplexet: Han vill gärna ha en uniform och vara en del av en hierarkisk pseudofamilj.

4. Slutstridskänsla: Pseudokrigaren längtar efter den ”avgörande striden”. Här kan han kompensera sin låga självkänsla och tro att han kan få en momentan erkänsla i samhället eller någon grupp.

5. Pseudokrigaren har generaliserade projektiva försvar så att han anklagar invandrare, kvinnor eller t.o.m. djur. Det här är ett förnekande av hans inre rädsla för att själv befinna sig i samma position och därigenom komma i kontakt med sin inre vanmakt.

Det är från början en anknytningsstörning som alltså uppkommit före två års ålder. Ett barn utan kontakt med en betydelsefull person som kan få honom att känna sig sedd och älskad. Det här leder till att den inre världen och fantasin blir mer betydelsefull. Breivik aldrig upplevt livet som en källa till glädje, men dataspelet ”Call of Duty” har gett honom en upplevelse av att hans osorterade affekter är berättigade. Han uppvisar det man kallar ”smiling depression”—en tidig deprivation som alltid funnits där att den är som en del av en själv. Breivik vet inte ens om sin tomhet eller depression—han har ju aldrig upplevt något annat. Det hade gått att behandla Breivik i en bra Psykoterapi om han nu hade fått det i sin ungdom. Jag använder mig själv av Hypnos för att rekonstruera en känslomässigt meningsfull barndom som aldrig funnits.
Som vanligt så får jag väl skäll för att jag förklarar och förstår en mördares personlighet som om det vore liktydigt med att vilja desavouera det personliga ansvaret hos en mördare. Jag vill bara poängtera att dessa ovanliga brott inte skulle finnas om vi hade en kultur i vårt samhälle där vi bättre förstår anknytningsstörningar.  • Comments(0)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post14

Moses stentavlor äntligen reviderade!

HermetismPosted by Christer Claus Fri, March 02, 2012 17:06:46

De monoteistiska religionerna, som har sina rötter i bronsålderstänkande, brukar yvas över att de tillämpar de etiska grundsattser som stod nedskrivna på Mose stentavlor. Där talas det om religiös intolerans; föräldrars ensidiga tolkningsföreträde över sina barn och kvinnan som en varelse utan rätt att uttrycka sina behov. Kanske var detta nödvändigt för att hålla ihop en bronsåldersstam, men idag minner dessa stentavlor om en föråldrad och vidrig människosyn som primitiva folk använder sig av för att upprätthålla förtryck.
Här har jag nu reviderat stentavlorna till 10 bud som handlar om människans etiska utveckling utifrån hennes själsliga (känslomässiga) behov. Fortsätt gärna och revidera dessa bud. Det behöver nog varje generation göra.

Själens tio bud

1. Du ska ha medkänsla med folken i deras gudstro. Ingen religion är bättre eller sämre än andra, utan de speglar endast dessa folks olika svagheter. I denna din förståelse kan du se det som är bakom och det innersta i andra människor.
På så sätt förstår du också din egen innersta potential—din Själ.

2. Vila i ditt innersta som i ett tempel. Vörda din inre Själ i detta tempel så får du också självrespekt att verka i livet. I den djupaste vilan finns också fröet till de största av handlingar.

3. Visa aktning mot dina barn och vet att dessa inte har vuxenvärldens förpliktelser mot dig. Det goda du ger dem kommer att bära frukt till dina barnbarn och barnbarnsbarn och ge ditt namn ära även om hundra år.

4. Du ska inte söka makt utan hellre ta personligt ansvar. Då kommer du endast att sätta hårt mot hårt i de sammanhang av ansvar där det är nödvändigt; som att i nödvärn försvara din familj och dina vänner då de är hotade.

5. Var sann mot dig själv och andra. Lova inget du inte kan hålla och bryt banden med människor som vill pressa dig till falska lojaliteter.

6. Du ska ha respekt för andras ägodelar och känslor. Tillskansa dig inte saker eller fördelar från andra, utan ge åt dem som behöver. Själen öppnas utåt. Den karisma du vinner i detta drar till sig de rätta sammanhangen för dig. Den tjuvaktige och girige däremot dör en andlig kvävningsdöd medan han lever.

7. Ställ upp för andra som är värda det. Ditt civilkurage gör att du då får de rätta vännerna. Dessutom gör ditt renommé att andras falskhet faller tillbaka på dem själva.

8. Slösa inte kraft på att jämföra dig med vad andra har och vad du inte har. Den som har vunnit sin Själ är den rikaste i denna värld.

9. Slösa inte kraft på att jämföra dig med vad andra är och vad du inte är. Den som har funnit sin Själ är större än någon världslig potentat.

10. Låt inte någon religion eller ideologi beröva dig den frihet som gör att du kan vara dig själv och sprida det bästa av dig själv i världen. Vet att absoluta dogmer går mörkrets väg. Din egen innersta Själ ser det unika i varje enskild människa och kan hjälpa dig att möta denna din nästa efter hennes specifika behov.

  • Comments(0)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post13

Migrationen—Problema Non Grata

OmvärldsanalysPosted by Christer Claus Sun, December 18, 2011 22:59:41

Ett problem som blir obehagligt riskerar att bli en populistisk grogrund. Migrationen är högerpopulismens största valfråga, men också något som vänsterpopulismen kan gotta sig i för att ta politiska poäng. Inget av PEP-partierna vill se en bra lösning på frågan; SD för att den är vad deras existensberättigande är baserad på; S för att de tror att nysvenskar är deras valmannakår. För 50 år sedan var frågan tydlig. Det var å ena sidan de goda arbetskraftsinvandrarna från öststaterna som förväntades vara lojala socialister. Det var å andra sidan de svekfulla utlandssvenskarna, som minsann inte borde få någon gratis sjukvård om de kom tillbaka utblottade till Sverige. Utlandssvenskarna var avundsjukans hatobjekt par préférence under många år från vänsterpopulistiskt håll. Det behöver inte här framhållas att arbetskraftsinvandrarna från dessa år idag överlag röstar borgerligt.

Nu ser det helt annorlunda ut. Det handlar inte längre om en enkel migrationsekvation på plus och minus; inflyttning minus utflyttning. Det är asylsökande av alla schatteringar. Flera är kriminella flyktingar. Vi har minst ett mord varje dag. Liken påträffas lite varstans i Sverige. Under rotvältor i skogen, under gångbroar, på skolgårdar eller hemma hos grannen ligger de. Polisen får inte gå ut med signalement som kan vara etniskt diskriminerande, vilket många gånger kan verka förvirrande. När jag tidigare arbetade med mördare och våldtäktsmän, så fanns det förutom det inhemska buset en överrepresentation från vissa länder:
Finland: Eftersom deras värstingar alltid rymmer till Sverige.
Serbien: Deras smuggelmaffia krävde sin tribut.
Libanon: Terrorister och agenter hade libanesiska pass.
Turkiet: Deras låga utbildningsnivå gjorde det svårt för dem att anpassa sig i ett mer komplext samhälle som det svenska.
Marocko: Haschsmugglare som våldtog svenska kvinnor.
Chile: Deras maffia verkade mest på västkusten och hade där ett inflytande.
Brås senaste rapport om invandrares brottslighet från 2005 är visserligen gammal, men det är också den färskaste statistik som finns att tillgå. Under mätperioden 1997-2001 var utrikes födda överrepresenterade med faktor 2,5 över alla brottskategorier. Motsvarande siffra för dödligt våld och försök till mord och dråp var 4,2, och 5 för våldtäkt och våldtäktsförsök.
I Sverige har vi nu oroshärdar som Rosengård, Ronna och Backa som skulle kunna bli etnokrigshärdar. Det etniska utanförskapet blir en våldsorsak i sig. Så var fallet för några år sedan med El Paso i Texas, som är gränsstaden till Ciudad Juarez i Mexico med extremt hög knarkrelaterad brottslighet. Det inträffade ett ”Mirakel” i El Paso, som gjorde att staden idag har bland den lägsta prevalensen för våldsbrott. Miraklet var att latinos i El Paso började samarbeta med myndigheterna och fick en egen närområdesförankrad poliskår.

I Sverige har vi, av de studier som har gjorts att döma, inte sett något El Paso-mirakel. Lojalitetskonflikten mellan etnisk och samhällsidentitet gör att polisen i nämnda områden möts med tystnad, resignation och apati från de nysvenskar som anpassat sig. Förråder de sina kriminella landsmän så kan de ligga illa till själva, trots att detta gör deras egen situation svårare i sitt nya land. Problemet med kriminella etniska subkulturer är inte Sveriges problem, utan har uppstått i respektive länder. Det är alltså något som också bör behandlas med diplomati, naturligtvis i samarbete med världssamfundet. Om nu alla europeiska länder hade samarbetande Humanattachéer på sina respektive ambassader i dessa problemländer så skulle det få en kraftfull diplomatiskt ”impact value”. Få om några av dessa länder skulle klara av ett momentant masstillbakadragande av diplomatiska förbindelser.

Det problem jag här tar upp är egentligen tre problem. Ett socialpsykologiskt, ett socialpolitiskt och ett rättspsykiatriskt.
Det socialpsykologiska problemet:
Högerpopulismen i Sverige rekryteras från en lägre medelklass som vuxit upp under otrygga förhållanden. Kanske som skilsmässobarn från missbrukar-familjer. De vill ha ett liv med ordning och reda. De är genuint oroliga för de förändringar som sker i Sverige och definierar sig som ”socialkonservativa”. Tryggheten ligger i att bevara gamla värden som kärnfamiljen och svenska normsystem. En kvinna från Sverigedemokraterna säger att hon inte vågar gå ut på kvällarna. Denna rädsla blir sedan självuppfyllande i mötet med utlänningar och kan leda till våldsspiraler. Det är våra egna svenska trasiga personer som möter immigrerande trasiga personer. Egentligen har de mer gemensamt än andra på ett psykologiskt plan, men det leder till sociala konflikter.
Det socialpolitiska problemet:
Till skillnad från invandring i andra europeiska länder så är den svenska immigrationen fragmenterad. Det finns få om några medierande institutioner som mellanled mellan den etniska gruppen och det svenska samhället. I exemplet från El Paso så är det en homogen grupp av latinos vi talar om. De har alltså utvecklat egna sociala organisationer för att ta hand om missbruk och kriminalitet. I Frankrike är det en stor homogen grupp av algerier. Samma sak där. Den svenska immigrationen är däremot heterogen. Det är här bara hemspråksläraren som är närmaste kontaktpersonen till svenskarna.
Det finns ingen ombudsman för alla dessa etniciteter som kan tradera svenska normsystem så att de blir begripliga. Det svenska samhället är ett av de mer komplexa i världen genom dess implicita värdesystem. Det är som om vi trodde att kärlek, demokrati, integritet och miljöhänsyn är självklarheter som inte behöver förklaras. Att vi genom ren bussighet kan få våra immigranter att trivas här. Integration är en lång och svår process som tar minst tre generationer---i bästa fall.
Det rättspsykiatriska problemet:
En del av flyktingarna som kommer hit har svåra personlighetsstörningar från början, som man misstolkar som kulturskillnader. Några är till och med psykotiska. Det är de paranoida som känner sig förföljda i sina hemländer. De är ofta kverulansparanoiker som blir rättshaverister här, eller svartsjukeparanoiker som mördar sin fru eller deras gemensamma barn. Flera av dessa paranoiker är dessutom religiösa fanatiker och då kan det sluta hur som helst. Detta är baserat på mina egna erfarenheter från Rättspsykiatrin.
För att undvika att etnokrigen uppstår krävs att man noga identifierar medlemmarna i olika gäng och hur dessa är kopplade till etnicitet eller sektbildning. Vi får då ett samhälle där ”Storebror ser dig”. Skillnaden mellan George Orwells Storebror i ”1984” och en svensk polischef är väsentlig. Det är klart att vi svenskar ska agera som goda förebilder och i den bemärkelsen ska vi vara storasyskon för de utsatta människor som bosätter sig här. Det innebär att flera av deras gamla lojaliteter lättare kan brytas för att nya värderingar ska uppstå. En medial distansering av dessa problem leder annars till att etnokrigen breder ut sig i denna nation som stoltserar med att vara fredens förlovade land. Verklig fred får man genom att uppmärksamma och hantera konflikter innan de blir till krig. Alla vi svenskar bör uppfatta oss som fredsarbetare och samarbeta för att skapa bra förutsättningar för nysvenskar. Det gör vi genom att berätta om nationell och etnisk tillhörighet på de mördare vi har här. På detta sätt hjälper vi också de som redan anpassat sig från dessa länder. Svenskar är inte idioter som tror att alla som kommer från ett land är kriminella. Att mörka detta problem får motsatta konsekvenser och leder alltså till krigsliknande situationer. Detta fredsarbete är subtilt, men måste förankras med bättre tydlighet.

  • Comments(0)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post12

Absurd trosbekännelse

HermetismPosted by Christer Claus Sat, December 17, 2011 14:17:06

Kristen bekännelse—Ett bindande avtal

Du har säkert fått skriva under ett licensavtal någon gång. När du laddat ner någon mjukvara, kanske från Microsoft, så kommer det slutligen fram en liten ruta som du ska klicka på för att komma vidare. Du har ju redan köpt produkten så du har inget annat val. Du tänkes först läsa igenom säg 20 sidor kryptisk engelsk text, där du ändå inte förstår vad de juridiska termerna innebär. Det där har du inte tålamod till, utan du klickar troskyldigt och tillitsfullt på knappen att du accepterar hela skrivningen. Här nedan följer ett sådant bindande avtal:

Du ska nu tro på en människolik personlig skapare av universum.

Denne Skapare har skapat människan och dessutom sin egen son. Nota bene; bara en son— och inga döttrar! Denne son föddes bara en gång för tvåtusen år sedan av en kvinna som var oskuld, trots att sonen hade många halvbröder. Sonen blev torterad och sedan dog han. Skaparen hade också skapat en särskild värld för alla som dött före sonens vistelse i vår värld. Efter sin död besökte sonen denna andra värld, som då torde bestått av minst 50 gånger så många döda som med sonen samtidigt levande personer. Dessa döda var inte lika viktiga utan fick endast ett tredagarsbesök. Dessa hade han ju heller inte dömt medan han levde på jorden. Sonen intar numera främsta platsen i en värld ovanför våran. Där lär han sig att döma människor och när han är fullärd kommer han tillbaka för att straffa oss.

Detta är inte allt: Skaparen och hans son har bara en kyrka. Du ska nu gå med där och då får du förlåtelse för allt dumt du gjort. Dessutom kommer du att få leva jämt och slippa bli straffad när sonen kommer tillbaka.

Jag accepterar villkoren  Jag accepterar inte villkoren

Texten ovan är kontentan av den apostoliska trosbekännelsen vi har i Svenska Kyrkan. Själv har jag inte accepterat villkoren och är inte med i Svenska Kyrkan. Exempelvis vill jag inte få syndernas förlåtelse hux flux utan att själv ha utvecklat en personlig förmåga till bearbetning av mina eventuella synder.

Det grekiska ordet Kristus—”den till Konung smorde” användes av judarna tvåhundra år före kristus. Den första vågen ”kristna” var de judar som i kampen mot de hellenistiska Seleukiderna sökte en Kristus—en egen judisk prästkonung, helst av Davids stam. År 168 fvt hade Antiochus IV Epifanes förbjudit utövandet av judisk religion och ersatt Jahve-altaret med ett Zeus-altare. Då sände Jahve Judas Maccabaeus som bekämpade Antiochus med bravur och grundade de depraverade Hasmonéernas dynasti i Jerusalem.

Den romerske generalen Pompejus erövrar Jerusalem 63 fvt och den andra kristna vågen uppkommer med nya politiskt utsedda kristusar. Det är en tid av politisk splittring och lönnmord bland de olika judiska partierna. Romarna erövrar och ödelägger Jerusalem ånyo 70 evt. Då börjar den tredje kristna vågen där bl.a. den stoiska Esséer-Ordens skrifter om Jesus ben Pandira (106-79 fvt) redigeras om för att anklaga det judiska prästerskapet för nederlaget. Fariséerna hade samarbetat med romarna, vilket ledde fram till den judiska diasporan. När den siste motståndsmannen Simon bar Kochba dödas 135 evt avslutas denna tredje kristna våg.

Vi befinner oss idag i den fjärde vågen av kristna. Det handlar fortfarande om en judisk prästkonung av Davids släkt som ska komma tillbaka och skapa fred på jorden, eftersom dessa kristna inte tror att mänskligheten kan ordna det själva. Amerikanska kristna har redan bidragit med pengar till det nya Templets återuppbyggnad i Jerusalem.

Själv uppskattar jag de grekisk-ortodoxa lärda kristna som var nyplatoniker och ville utveckla sig själva. De ville inte befinna sig i övriga kloster som var en sinekur för homosexuella; eller kloster där familjer placerat sina förståndshandikappade som munkar mot en rimlig ersättning; eller kloster som var tillflyktsort för kriminella som fått syndernas förlåtelse. De ville inte höra på den gallimatias som disputerades av dessa ”heliga” män, utan betonade Kristus Akataleptos (den ofattbare Kristus). I och med att Kristus ändå inte gick att begripa, så behövde ingen överhuvudtaget diskutera hans sanna natur. Med andra ord skulle munkarna sluta upp med sitt käbbel och i stället diskutera väsentligheter som Pythagoras och Platon, Vetenskap och Medicin.

I det för bildningsändamålet omgjorda Akataleptosklostret i Konstantinopel undervisade George Akropolites (1217-1282). Hans elev var Patriarken av Konstantinopel George av Cypern (patriark 1283-1289), men undervisningen var helt hemlig eftersom George inte vågade skriva ner något i fruktan för att bli lönnmördad av fanatiker. Detta var personer som studerade sig fram till en egen trosuppfattning.

Jag anser att man såsom dessa kristna greker borde ha kommit fram till en egen personlig trosuppfattning för att vara trovärdigJ. Jag har filat lite på Kristus Akataleptos- begreppet och kommit fram till min egen trosbekännelse. Den är som följer:

Jag tror på Kristus Akataleptos; du ofattbara kraft som verkar i Kosmos, som manifesterar sig i oss människor som sanning och ljus och får oss att utvecklas i dina tre aspekter av Styrka, Skönhet och Visdom. Du är det som lär oss älska och är det ursprungligt manliga för kvinnan och det ursprungligt kvinnliga för mannen. Du vägleder våra själar mot något större än oss själva så att vi blir mer än vad vi trodde oss vara. Du är den som frälser oss från prästers enfald och världsmakters självsvåld.

Du inviger oss i vad långsiktigt rätt är på bekostnad av vår kortsiktiga otålighet. Du förlöser vår Skam till gemenskap. Du förlöser vår Skuld till självinsikt. Du gör oss till din like när någon vi möter behöver vår hjälp.

OBS! Denna trosbekännelse är som Linux. Detta är inget bindande avtal och du kan byta ut det mot något annat närhelst dig lyster.

  • Comments(2)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post11

Hellasmyten och mardrömsgrekland

OmvärldsanalysPosted by Christer Claus Sat, October 01, 2011 21:21:50

Det grekiska ordet Europa (den med rundat ansikte) är ett smeknamn på fruktbarhetsgudinnan Demeter i sin roll som mångudinna. Hon framställs också som en kossa som har lämnat efter sig en mjölkaktig gata av stjärnor på himlen (galaktos). Hon blir bortrövad av Zeus i form av den vita urtjuren som skapat världen. Europa är ibland avbildad med ett ymnighetshorn, där fruktbarheten är så stark att dess alstringskraft aldrig tar slut. På gamla framställningar av Moder Svea har hon tillskansat sig detta fruktbarhetsinstrument trots att den svenska historien har kännetecknats av knappheten och nöden, snarare än ymnigheten.
Den hellenska stadsstaten Attika blev tidigt en symbol för demokrati, välfärd och en fungerande handelsnation med en fri marknad (slavmarknaden inkluderad). Att försvara Grekland blev analogt med en kamp för frihet och demokrati—en bild som förstärktes av Lord Byron död i Missolonghi 1824.
I verkligheten kunde inte de hellenska stadsstaterna samsas. Krig och blodbad hörde till dagordningen. Demokratin var en chimär där simoni och nepotism var statsmaskineriets smörjmedel. Man var tvungen att samla de olika staternas penningmedel i en sorts centralbank i Delfi, under Apollonprästernas överinseende, för att ingen skulle ha råd att bekriga någon annan. Ur de komplicerade handelsavtal man skrev ned för att lura varandra, utvecklades en språklig rikedom som gjorde att Hellas också är historiens kanske mest väldokumenterade land. Detta även i bysantinsk tid fram till Konstantinopels fall 1453. Sedan infaller det osmanska mörkret där turkarna befolkar Balkan och grekerna flyr upp i de Makedonska bergen. De gamla hellenerna bor i dagens Makedonien, medan grekerna genetiskt sett är ett turkfolk.
”Vi greker är rika, men Grekland är fattigt. Ni svenskar är fattiga, men Sverige är rikt. Ni betalar för mycket skatt”, säger en Grek till mig. Om det är sant så är Grekland en asiatisk ekonomi där korruption och mutor är lika självklart idag, som det alltid har varit i detta land. Tillhör då verkligen Grekland Europa i sin mentalitet? Det budgetunderlag man ansökte sitt medlemskap i EU på var medvetet friserade siffror, vilket många varnande röster också påpekade. Men Hellasmyten var för stark. Man ville till varje pris ha med detta Grekland som en symbol för Europa, Demokrati och historisk storhet. Viljan att denna myt skulle vara sann tog över det omdömesgilla förnuftet. Många svenskar resonerar kanske ”att har man tagit Fan i båten så får man ro honom iland”. Inte Nordeas finske ordförande Nalle Wahlroos, som anser att biståndet till Grekland är som att kasta in pengar i ett stort svart hål.
Det bör här tydliggöras att ingen marknad kan fungera med alltför stor korruption och kriminalitet. Det är varken statskassor eller banker som bör stöttas utan välfungerande marknader. En dåligt fungerande marknad går inte att ha som samarbetspartner och Grekland måste sättas i ”Karantän”, tills landet fått bukt med sin nedärvda mutkultur. Detta är inte EU:s ansvar. Att det nu blivit som det blivit beror på att EU styrs av dåligt utbildade politiker som styrs av sentimentalitet i stället för kunskap om den fria marknadens svåra villkor. För tio år sedan gjordes en undersökning om europeiska regeringars utbildningsnivå. Greklands regering låg i botten med nästan inga akademiker överhuvudtaget. Näst sämst var dåvarande svenska regeringen under Göran Persson, med nära nog lika dålig nivå på sina ministrar. Bäst i världen var Taiwan där de flesta i regeringen hade disputerat. Vi kan nog skatta oss lyckliga att vi med en lätt högervind undsluppit en greklandisering i Sverige. Skillnaden mellan en oansvarig och en outbildad politiker är inte alltid så stor—det blir fel i alla fall.
Om nu Grekland inställer sina räntebetalningar och är statsbankrutt, då drar det med sig flera riskbenägna europeiska banker med stora positioner av grekiska statspapper. Dessa banker är då sig själva till tukt och androm till varnagel—som det hette på medeltiden.
I Sverige har vi en mångsekelgammal solidarisk tradition som uttrycks i Runebergs dikt om bonden Paavo. ”Den blott tål att prövas, som en nödställd nästa ej förskjuter. Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker!” Det är detta som de nordiska hushållen nu gör för Grekland och kanske snart alla PIIGS-länderna, trots att dessa länder har tre skördar om året och de nordiska länderna har svårare att producera baslivsmedel. De nordeuropeiska länderna kommer att vara den finansiella historiens hjältar. Men som man också sa på medeltiden—till vad gagn och båtnad?

  • Comments(0)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post10

Risken med kontraituitivt ledaskap

LedarskapPosted by Christer Claus Sat, October 01, 2011 12:02:13

Flera av Sveriges styrande makthavare har varit anstrukna av astrologi och teckentydning.

Den 24 maj 1567 har Erik XIV satt ett kryss i sina efemerider, för att slå till mot sina fiender. Det är planettabellerna som vägleder honom i de val han gör. Han är paranoidt rädd för ”Sturarna” och deras anhang. Han dödar några av dessa, men får sedan en sådan ruelse att han vänder sin ilska mot sin hovastrolog Dionysius Beurraeus och dödar honom också. Sturemorden är en stor skamfläck i svensk historia.

Den 6 juni 1654 har Drottning Kristina med hjälp av Astrologi funnit den rätta dagen att abdikera. Hon har blivit lurad av två jesuitiska astrologer Paolo Casati och Francesco Malines att konvertera till katolicismen. Snart nog inser hon att hon blivit förledd och förrådd. Hon låter avrätta sin Överhovstallmästare Rinaldo Monaldesco. Monaldescomordet är ett mörkt kapitel i den svenska historien.

Den 20 juni 1810 skrider Karl XIII som själv är Astrolog till verket. Han är paranoidt rädd för ”Gustavianerna” och deras anhang. Han låter klä upp ett antal lakejer, bl.a. från Prinsessan Sofia Albertinas hovstat, till matroser och låter dem först uppvigla folket mot Axel von Fersen, innan de misshandlar honom till döds. Detta sker under beskydd av generalmajor Silfversparres soldater. I utredningen efteråt säger Silfversparre att han fått muntliga order av Karl XIII som han inte kan yppa. Fersenska mordet är en skamfläck i den svenska historien.

Den 8 maj 1941 sitter Per Albin Hansson på sitt tjänsterum och försöker utvärdera framtiden med hjälp av horoskop. Han skrev samma dag i sin dagbok ”Mars ingår i Fiskarnas tecken. 16 maj - militära krisen börjar. 21 maj Solen i Tvillingarna - krisen ökar i styrka. 26 maj. Nymåne krigsfara, kungen anbefaller försvarsåtgärder, sannolikt kommer luftskyddstillstånd att införas. 2 juni högsta beredskapstillstånd. 9 juni. Fullmåne - offensiven når maximum, därefter avtar efter hand krigsfaran för Sverige”. Per Albin är Paranoidt rädd för kommunisterna och utlämnar därför tusentals balter till att bli mördade av Sovjetstaten. De sista skickas till sin avrättning i januari 1946. Ett halvår senare är Per Albin själv död. Baltutlämningen är kanske den största skamfläcken i modern svensk historia.
Vi ser här exempel på fyra personer som har satts i maktpositioner de inte behärskar. De har låg tilltro till sin egen förmåga att hantera konflikter och söker därför förlägga beslutsprocesser utanför sig själva. Desperat söker de förlita sig på planetkonstellationer, omen, teckentydning och dubiösa rådgivare. I det paranoida ligger också bristen på jagstyrka att kunna realitets-bedöma information, utan den inre föreställningsvärlden tar över alltmer efterhand. Sådana urusla ledare har haft fritt spelrum i Sverige.
En mogen ledare bör kunna ha en tillit till intuitionen, vilken baseras på kontentan av de samlade erfarenheter man har gjort i sitt liv. Det vi ser i de ovan nämnda fallen är kontraintuitivt agerande, där man desperat försöker lappa ihop en imploderande omvärld med symboler för trygghet. Kanske har det allomfamnande himlavalvet fått ersätta frånvaron av en trygg Moder i alla dessa fall.
Den typ av intuition som avses är inte att jämställa med ”street-smartness”, utan har att göra med en tro på sin förmåga till det som författaren Horace Walpole kallar för ”Serendipity”. En del personer lyckas att med ovanliga abrovinker och skicklighet vända slumpens nycker till sin egen fördel, så att det uppfattas som Fortunas lyckokast. Julius Caesar uttryckte följande till en skeppare som inte ville föra honom över Adriatiska havet i storm; ”Caesarem vehis Caesarisque fortunam”; (Caesar för du ombord och därmed även Caesars lycka). Caesar hade en fullkomlig tilltro till sin intuition och därmed förmågan att lösa problem. Han var ju också sin egen lyckas smed.
Ett bra exempel på hur serendipitet uppkommer är kanske Napoleon, som var en skicklig överlevare. Han blev tidigt mobbad på militärskolan i Brienne för att han var en liten kortvuxen korsikan som inte kunde tala ren franska. I stället för att bli kränkt så tog han skiten och härbärgerade smärtan utan att tränga bort den. Han kunde ha blivit ett offer för all denna pennalism, men han hade haft en mamma som trott på honom i alla lägen och han hade en förvissning om sin egen förmåga. Napoleon hade en ledares förmåga att trassla sig ur de flesta kinkiga situationer, utom militär övermakt.
Om du på jobbet förnimmer en kränkthet hos din chef, så kan det just vara en person som vet med sig att han är ovärdig den uppgift han har, eller den position han besitter. En bra ledare kan alltså gå in i sin smärta och använda sig av informationen i denna till att hantera konflikter, i stället för att agera ut den i en försvarsposition. Denna förmåga till ”Containing” är också förutsättningen för att kunna bli Psykoterapeut. Därmed uppvisar en god ledare också ett serent och värdigt lugn. Han behöver inte försvara sig för han vet att den smärta han själv kan känna också är var mans egendom. Den öppenhet man har i livets olyckor gör att man kan tillgodogöra sig erfarenheten bättre och sedan använda sig av den framöver. Av skadan blir man vis och det är just denna visdom som formar en Ledare. Detta leder fram till serendipiteten—ett honnörsord för en bra Ledare.

  • Comments(0)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post7

Yoga--Kungsvägen till självkännedom

FramtidsperspektivPosted by Christer Claus Mon, September 26, 2011 10:24:10

Den enda världsreligion som kommer att överleva framtida omvälvningar är märkligt nog också den enda som inte har missionstanken att omvända eller förinta de otrogna. Buddhismen inser att människor inte behöver bli konvertiter, eftersom den är baserad på en grundad psykologisk förståelse för människans villkor. Varför är så många av mina psykoterapeutkollegor buddhister? Kanske har det att göra med Buddha själv, som var en framstående Psykolog. Han var först skolad av yogaläraren Arada Kalama, där han upplevde ”Intigheten” i sitt sinne. Sedan gick han i lära hos den framstående Yogin Udraka Ramaputra och uppnådde ett tillstånd av ”varken intighet eller icke-intighet”. Efter att själv ha gått vidare med kroppslig förnekelse och insett det misslyckade med detta, började han undervisa om Nirvana; i.e. utsläckandet av alla projektioner i psyket. Detta var egentligen inget nytt. Målet inom Yogaskolan har alltid besktivits som ”Chittavrittinirodha”; i.e.upphörandet av alla störningar i medvetandet. Man brukar för enkelhetens skull tala om ”Sinnets klarhet”.
Buddha hade nu förmågan att föra ut denna yogafilosofi på ett enkelt sätt till de kastlösa, som genast anammade det hela som sin egen religion. Efter som det fanns fler kastlösa än hinduer så uppstod en religion av denna Yoga. De kastlösa hade i och med detta fått rättigheter och en tro på frälsning, som de var beredda att kämpa och dö för. Kung Asoka från Mauryadynastin insåg att detta kunde användas för hans personliga makt och buddhisterna blev hans soldater för att erövra hela Indien. Historien är märkligt lik hur Kejsar Konstantin kunde erövra hela romarriket med hjälp av obetalda trupper genom att lura i dem att det egentligen var ett religionskrig för kristendomen. Det är svårt att tro att de första buddhisterna verkligen hade uppnått någon sinnets klarhet. Ett uttryck för detta torde vara att man inte låter sig användas eller utnyttjas på något sätt.
Frigörelse tolkas i västerlandet i termer av Revolution eller Emancipation, medan bland yogagrupper talar man om ”Jivan mukti” (själens frigörelse) eller ”Moksa” (Frihet). Det finns ingen revolution som inte har lett till att en elit förtrycker det stora flertalet. Emancipation är viktig, men gäller enbart för en liten grupp. Den största globala förändring som skulle kunna åstadkommas är om flertalet människor uppnådde klarhet i sina sinnen. Att på ett insiktsfullt sätt tänka självständigt och inte låta sig luras av lobbyister, populister, röstfiskare och rena rama bedragare. Personer med lågheter på sina agendor får näring genom att de faktiskt lyckas i sina företaganden.
Denna globala insiktfullhet uppnås inte att mänskligheten psykoteraperar varandra, men skulle kunna uppnås med Yogaträning. Tyvärr är många av dagens yogisar, även de i Rishikesh, urusla psykologer. Däremot borde fler paramedicinare och lärare utveckla en förståelse för yogans möjligheter att neutralisera även tidigt uppkomna störningar och ångesttillstånd. Jag började med yoga när jag var 15 år och brukade skämta om att jag ville bli yogaminister när jag blev stor. Då var Yoga något konstigt, men redan nu börjar det komma in på skolscheman. Visserligen mest i form av stretching-övningar och avslappning, men förhoppningsvis kommer även den mycket tilltalande yogafilosofin kunna bli allmängods inom en snar framtid.

  • Comments(0)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post6

Fabianismens dårskap

OmvärldsanalysPosted by Christer Claus Sun, September 25, 2011 16:14:40

Den engelska socialdemokratins främsta tankesmedja har varit ”The Fabian Society” som grundades 1884, fem år innan det svenska socialdemokratiska partiet. Namnet syftar på att man liksom den romerske fältherren Fabius Maximus Cunctator gjorde mot Hannibal, skulle föra ett gerillakrig mot den etablerade makten i stället för en konfrontativ revolution. Strejker, flygblad och obstruktion samt övertagande av media och kulturliv stod på programmet. Författaren George Bernhard Shaw formulerade i sin ”Pygmalion”(1912) tanken att en kvinna från slummen (Eliza Doolittle) på sex månader skulle kunna omskolas (av Professor Higgins) till att bli en societetslady av rang. Dramat har också filmatiserats med titeln ”My Fair Lady”. Tanken på snabb klassvandring är sympatisk, men helt orealistisk. En motsatt uppfattning har Luigi Cavalli-Sforza (2000) som menar att kulturmönster kan ta upp till 1000 år att bryta. Den kulturöverföring (Cultural Transmission) som statiska samhällen och subkulturer bevarar är också en förutsättning för dessa gruppers existens och överlevnad. Subkulturen kan vara baserad på övergrepp, omskärelse, hedersmord, skändning och förödmjukelse av kvinnor och barn, men är ändå själva kärnan i gruppens identitet. Fabianerna tänker sig att det goda kommer att utvecklas i en person när den kommer till ett gott sammanhang. Hos dem finns myten om maskrosbarnet som lyckas gå från slummen till samhällets topp genom kamp och revolutionär glöd. Det är en politisk saga jämförbar med Askungen eller Askepjäsken. Spädbarnsforskaren Alan Sroufe (1999) har kunnat visa att denna saga inte stämmer. Enbart barn som fått en god anknytning med en närvarande anhörig de första 18 månaderna av sitt liv, har förmåga att etablera en sådan jagstyrka. Barn från fattiga miljöer som lyckades i samhället hade alla haft en känslomässigt mogen mamma, mormor eller ibland pappa, som fanns till för det. 18 månader är här en magisk gräns då talet börjar utvecklas och barnet kan bemästra sin omvärld på ett annat sätt än tidigare.
Hur går det då för barn som adopterats till Sverige? Hur går det för barn vars mödrar sålts till sina män och som hatar både barnens pappa och sina barn? Hur går det för barn i storfamiljer där ingen orkar med dem eller ser dem? Prognosen är inte god och det här är en tickande bomb då dessa barn växer upp med svåra anknytningstrauman. Det går inte att i efterhand ge dessa barn omsorg och kärlek. De kräver en djupgående psykoterapi. När jag arbetade som Psykoterapeut med mördare på Karsudden, där över hälften hade utländskt påbrå, räknade jag med att det krävdes minst 10 år av hypnoterapi att reparera en förlorad barndom och få dessa mördare välfungerande igen. Hypnosen är framgångsrik eftersom den kan återskapa anknytningsprocessen. Samtalsterapi fungerar inte alls. Hur många av våra asylsökande familjer har krigstrauman eller hedersrelaterat våld, som gett dem anknytningstrauman? Svaret är: Åtskilliga! Vad kan vi göra? Det första som ska till är en revidering av den osannolikt naiva Fabianism som även präglat vår egen socialdemokrati. Vi måste få en ordentlig förståelse för problemet. En förståelse som bygger på psykologisk kunskap och empatiskt inkännande i stället för önsketänkande. Detta vore i alla fall en början.

  • Comments(0)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post5
Next »