Arcana-Arcanorum

Arcana-Arcanorum

Om Arcana-Arcanorum

Denna blogg avser att belysa fenomen i samhället från helt nya perspektiv. Bloggen i sig är en tankesmedia som ser människan "sub specie eternitatis".

Hellasmyten och mardrömsgrekland

OmvärldsanalysPosted by Christer Claus Sat, October 01, 2011 21:21:50

Det grekiska ordet Europa (den med rundat ansikte) är ett smeknamn på fruktbarhetsgudinnan Demeter i sin roll som mångudinna. Hon framställs också som en kossa som har lämnat efter sig en mjölkaktig gata av stjärnor på himlen (galaktos). Hon blir bortrövad av Zeus i form av den vita urtjuren som skapat världen. Europa är ibland avbildad med ett ymnighetshorn, där fruktbarheten är så stark att dess alstringskraft aldrig tar slut. På gamla framställningar av Moder Svea har hon tillskansat sig detta fruktbarhetsinstrument trots att den svenska historien har kännetecknats av knappheten och nöden, snarare än ymnigheten.
Den hellenska stadsstaten Attika blev tidigt en symbol för demokrati, välfärd och en fungerande handelsnation med en fri marknad (slavmarknaden inkluderad). Att försvara Grekland blev analogt med en kamp för frihet och demokrati—en bild som förstärktes av Lord Byron död i Missolonghi 1824.
I verkligheten kunde inte de hellenska stadsstaterna samsas. Krig och blodbad hörde till dagordningen. Demokratin var en chimär där simoni och nepotism var statsmaskineriets smörjmedel. Man var tvungen att samla de olika staternas penningmedel i en sorts centralbank i Delfi, under Apollonprästernas överinseende, för att ingen skulle ha råd att bekriga någon annan. Ur de komplicerade handelsavtal man skrev ned för att lura varandra, utvecklades en språklig rikedom som gjorde att Hellas också är historiens kanske mest väldokumenterade land. Detta även i bysantinsk tid fram till Konstantinopels fall 1453. Sedan infaller det osmanska mörkret där turkarna befolkar Balkan och grekerna flyr upp i de Makedonska bergen. De gamla hellenerna bor i dagens Makedonien, medan grekerna genetiskt sett är ett turkfolk.
”Vi greker är rika, men Grekland är fattigt. Ni svenskar är fattiga, men Sverige är rikt. Ni betalar för mycket skatt”, säger en Grek till mig. Om det är sant så är Grekland en asiatisk ekonomi där korruption och mutor är lika självklart idag, som det alltid har varit i detta land. Tillhör då verkligen Grekland Europa i sin mentalitet? Det budgetunderlag man ansökte sitt medlemskap i EU på var medvetet friserade siffror, vilket många varnande röster också påpekade. Men Hellasmyten var för stark. Man ville till varje pris ha med detta Grekland som en symbol för Europa, Demokrati och historisk storhet. Viljan att denna myt skulle vara sann tog över det omdömesgilla förnuftet. Många svenskar resonerar kanske ”att har man tagit Fan i båten så får man ro honom iland”. Inte Nordeas finske ordförande Nalle Wahlroos, som anser att biståndet till Grekland är som att kasta in pengar i ett stort svart hål.
Det bör här tydliggöras att ingen marknad kan fungera med alltför stor korruption och kriminalitet. Det är varken statskassor eller banker som bör stöttas utan välfungerande marknader. En dåligt fungerande marknad går inte att ha som samarbetspartner och Grekland måste sättas i ”Karantän”, tills landet fått bukt med sin nedärvda mutkultur. Detta är inte EU:s ansvar. Att det nu blivit som det blivit beror på att EU styrs av dåligt utbildade politiker som styrs av sentimentalitet i stället för kunskap om den fria marknadens svåra villkor. För tio år sedan gjordes en undersökning om europeiska regeringars utbildningsnivå. Greklands regering låg i botten med nästan inga akademiker överhuvudtaget. Näst sämst var dåvarande svenska regeringen under Göran Persson, med nära nog lika dålig nivå på sina ministrar. Bäst i världen var Taiwan där de flesta i regeringen hade disputerat. Vi kan nog skatta oss lyckliga att vi med en lätt högervind undsluppit en greklandisering i Sverige. Skillnaden mellan en oansvarig och en outbildad politiker är inte alltid så stor—det blir fel i alla fall.
Om nu Grekland inställer sina räntebetalningar och är statsbankrutt, då drar det med sig flera riskbenägna europeiska banker med stora positioner av grekiska statspapper. Dessa banker är då sig själva till tukt och androm till varnagel—som det hette på medeltiden.
I Sverige har vi en mångsekelgammal solidarisk tradition som uttrycks i Runebergs dikt om bonden Paavo. ”Den blott tål att prövas, som en nödställd nästa ej förskjuter. Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker!” Det är detta som de nordiska hushållen nu gör för Grekland och kanske snart alla PIIGS-länderna, trots att dessa länder har tre skördar om året och de nordiska länderna har svårare att producera baslivsmedel. De nordeuropeiska länderna kommer att vara den finansiella historiens hjältar. Men som man också sa på medeltiden—till vad gagn och båtnad?

  • Comments(0)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post10