Arcana-Arcanorum

Arcana-Arcanorum

Om Arcana-Arcanorum

Denna blogg avser att belysa fenomen i samhället från helt nya perspektiv. Bloggen i sig är en tankesmedia som ser människan "sub specie eternitatis".

Absurd trosbekännelse

HermetismPosted by Christer Claus Sat, December 17, 2011 14:17:06

Kristen bekännelse—Ett bindande avtal

Du har säkert fått skriva under ett licensavtal någon gång. När du laddat ner någon mjukvara, kanske från Microsoft, så kommer det slutligen fram en liten ruta som du ska klicka på för att komma vidare. Du har ju redan köpt produkten så du har inget annat val. Du tänkes först läsa igenom säg 20 sidor kryptisk engelsk text, där du ändå inte förstår vad de juridiska termerna innebär. Det där har du inte tålamod till, utan du klickar troskyldigt och tillitsfullt på knappen att du accepterar hela skrivningen. Här nedan följer ett sådant bindande avtal:

Du ska nu tro på en människolik personlig skapare av universum.

Denne Skapare har skapat människan och dessutom sin egen son. Nota bene; bara en son— och inga döttrar! Denne son föddes bara en gång för tvåtusen år sedan av en kvinna som var oskuld, trots att sonen hade många halvbröder. Sonen blev torterad och sedan dog han. Skaparen hade också skapat en särskild värld för alla som dött före sonens vistelse i vår värld. Efter sin död besökte sonen denna andra värld, som då torde bestått av minst 50 gånger så många döda som med sonen samtidigt levande personer. Dessa döda var inte lika viktiga utan fick endast ett tredagarsbesök. Dessa hade han ju heller inte dömt medan han levde på jorden. Sonen intar numera främsta platsen i en värld ovanför våran. Där lär han sig att döma människor och när han är fullärd kommer han tillbaka för att straffa oss.

Detta är inte allt: Skaparen och hans son har bara en kyrka. Du ska nu gå med där och då får du förlåtelse för allt dumt du gjort. Dessutom kommer du att få leva jämt och slippa bli straffad när sonen kommer tillbaka.

Jag accepterar villkoren  Jag accepterar inte villkoren

Texten ovan är kontentan av den apostoliska trosbekännelsen vi har i Svenska Kyrkan. Själv har jag inte accepterat villkoren och är inte med i Svenska Kyrkan. Exempelvis vill jag inte få syndernas förlåtelse hux flux utan att själv ha utvecklat en personlig förmåga till bearbetning av mina eventuella synder.

Det grekiska ordet Kristus—”den till Konung smorde” användes av judarna tvåhundra år före kristus. Den första vågen ”kristna” var de judar som i kampen mot de hellenistiska Seleukiderna sökte en Kristus—en egen judisk prästkonung, helst av Davids stam. År 168 fvt hade Antiochus IV Epifanes förbjudit utövandet av judisk religion och ersatt Jahve-altaret med ett Zeus-altare. Då sände Jahve Judas Maccabaeus som bekämpade Antiochus med bravur och grundade de depraverade Hasmonéernas dynasti i Jerusalem.

Den romerske generalen Pompejus erövrar Jerusalem 63 fvt och den andra kristna vågen uppkommer med nya politiskt utsedda kristusar. Det är en tid av politisk splittring och lönnmord bland de olika judiska partierna. Romarna erövrar och ödelägger Jerusalem ånyo 70 evt. Då börjar den tredje kristna vågen där bl.a. den stoiska Esséer-Ordens skrifter om Jesus ben Pandira (106-79 fvt) redigeras om för att anklaga det judiska prästerskapet för nederlaget. Fariséerna hade samarbetat med romarna, vilket ledde fram till den judiska diasporan. När den siste motståndsmannen Simon bar Kochba dödas 135 evt avslutas denna tredje kristna våg.

Vi befinner oss idag i den fjärde vågen av kristna. Det handlar fortfarande om en judisk prästkonung av Davids släkt som ska komma tillbaka och skapa fred på jorden, eftersom dessa kristna inte tror att mänskligheten kan ordna det själva. Amerikanska kristna har redan bidragit med pengar till det nya Templets återuppbyggnad i Jerusalem.

Själv uppskattar jag de grekisk-ortodoxa lärda kristna som var nyplatoniker och ville utveckla sig själva. De ville inte befinna sig i övriga kloster som var en sinekur för homosexuella; eller kloster där familjer placerat sina förståndshandikappade som munkar mot en rimlig ersättning; eller kloster som var tillflyktsort för kriminella som fått syndernas förlåtelse. De ville inte höra på den gallimatias som disputerades av dessa ”heliga” män, utan betonade Kristus Akataleptos (den ofattbare Kristus). I och med att Kristus ändå inte gick att begripa, så behövde ingen överhuvudtaget diskutera hans sanna natur. Med andra ord skulle munkarna sluta upp med sitt käbbel och i stället diskutera väsentligheter som Pythagoras och Platon, Vetenskap och Medicin.

I det för bildningsändamålet omgjorda Akataleptosklostret i Konstantinopel undervisade George Akropolites (1217-1282). Hans elev var Patriarken av Konstantinopel George av Cypern (patriark 1283-1289), men undervisningen var helt hemlig eftersom George inte vågade skriva ner något i fruktan för att bli lönnmördad av fanatiker. Detta var personer som studerade sig fram till en egen trosuppfattning.

Jag anser att man såsom dessa kristna greker borde ha kommit fram till en egen personlig trosuppfattning för att vara trovärdigJ. Jag har filat lite på Kristus Akataleptos- begreppet och kommit fram till min egen trosbekännelse. Den är som följer:

Jag tror på Kristus Akataleptos; du ofattbara kraft som verkar i Kosmos, som manifesterar sig i oss människor som sanning och ljus och får oss att utvecklas i dina tre aspekter av Styrka, Skönhet och Visdom. Du är det som lär oss älska och är det ursprungligt manliga för kvinnan och det ursprungligt kvinnliga för mannen. Du vägleder våra själar mot något större än oss själva så att vi blir mer än vad vi trodde oss vara. Du är den som frälser oss från prästers enfald och världsmakters självsvåld.

Du inviger oss i vad långsiktigt rätt är på bekostnad av vår kortsiktiga otålighet. Du förlöser vår Skam till gemenskap. Du förlöser vår Skuld till självinsikt. Du gör oss till din like när någon vi möter behöver vår hjälp.

OBS! Denna trosbekännelse är som Linux. Detta är inget bindande avtal och du kan byta ut det mot något annat närhelst dig lyster.

  • Comments(2)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post11