Arcana-Arcanorum

Arcana-Arcanorum

Om Arcana-Arcanorum

Denna blogg avser att belysa fenomen i samhället från helt nya perspektiv. Bloggen i sig är en tankesmedia som ser människan "sub specie eternitatis".

Moses stentavlor äntligen reviderade!

HermetismPosted by Christer Claus Fri, March 02, 2012 17:06:46

De monoteistiska religionerna, som har sina rötter i bronsålderstänkande, brukar yvas över att de tillämpar de etiska grundsattser som stod nedskrivna på Mose stentavlor. Där talas det om religiös intolerans; föräldrars ensidiga tolkningsföreträde över sina barn och kvinnan som en varelse utan rätt att uttrycka sina behov. Kanske var detta nödvändigt för att hålla ihop en bronsåldersstam, men idag minner dessa stentavlor om en föråldrad och vidrig människosyn som primitiva folk använder sig av för att upprätthålla förtryck.
Här har jag nu reviderat stentavlorna till 10 bud som handlar om människans etiska utveckling utifrån hennes själsliga (känslomässiga) behov. Fortsätt gärna och revidera dessa bud. Det behöver nog varje generation göra.

Själens tio bud

1. Du ska ha medkänsla med folken i deras gudstro. Ingen religion är bättre eller sämre än andra, utan de speglar endast dessa folks olika svagheter. I denna din förståelse kan du se det som är bakom och det innersta i andra människor.
På så sätt förstår du också din egen innersta potential—din Själ.

2. Vila i ditt innersta som i ett tempel. Vörda din inre Själ i detta tempel så får du också självrespekt att verka i livet. I den djupaste vilan finns också fröet till de största av handlingar.

3. Visa aktning mot dina barn och vet att dessa inte har vuxenvärldens förpliktelser mot dig. Det goda du ger dem kommer att bära frukt till dina barnbarn och barnbarnsbarn och ge ditt namn ära även om hundra år.

4. Du ska inte söka makt utan hellre ta personligt ansvar. Då kommer du endast att sätta hårt mot hårt i de sammanhang av ansvar där det är nödvändigt; som att i nödvärn försvara din familj och dina vänner då de är hotade.

5. Var sann mot dig själv och andra. Lova inget du inte kan hålla och bryt banden med människor som vill pressa dig till falska lojaliteter.

6. Du ska ha respekt för andras ägodelar och känslor. Tillskansa dig inte saker eller fördelar från andra, utan ge åt dem som behöver. Själen öppnas utåt. Den karisma du vinner i detta drar till sig de rätta sammanhangen för dig. Den tjuvaktige och girige däremot dör en andlig kvävningsdöd medan han lever.

7. Ställ upp för andra som är värda det. Ditt civilkurage gör att du då får de rätta vännerna. Dessutom gör ditt renommé att andras falskhet faller tillbaka på dem själva.

8. Slösa inte kraft på att jämföra dig med vad andra har och vad du inte har. Den som har vunnit sin Själ är den rikaste i denna värld.

9. Slösa inte kraft på att jämföra dig med vad andra är och vad du inte är. Den som har funnit sin Själ är större än någon världslig potentat.

10. Låt inte någon religion eller ideologi beröva dig den frihet som gör att du kan vara dig själv och sprida det bästa av dig själv i världen. Vet att absoluta dogmer går mörkrets väg. Din egen innersta Själ ser det unika i varje enskild människa och kan hjälpa dig att möta denna din nästa efter hennes specifika behov.

  • Comments(0)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post13