Arcana-Arcanorum

Arcana-Arcanorum

Om Arcana-Arcanorum

Denna blogg avser att belysa fenomen i samhället från helt nya perspektiv. Bloggen i sig är en tankesmedia som ser människan "sub specie eternitatis".

Yoga--Kungsvägen till självkännedom

FramtidsperspektivPosted by Christer Claus Mon, September 26, 2011 10:24:10

Den enda världsreligion som kommer att överleva framtida omvälvningar är märkligt nog också den enda som inte har missionstanken att omvända eller förinta de otrogna. Buddhismen inser att människor inte behöver bli konvertiter, eftersom den är baserad på en grundad psykologisk förståelse för människans villkor. Varför är så många av mina psykoterapeutkollegor buddhister? Kanske har det att göra med Buddha själv, som var en framstående Psykolog. Han var först skolad av yogaläraren Arada Kalama, där han upplevde ”Intigheten” i sitt sinne. Sedan gick han i lära hos den framstående Yogin Udraka Ramaputra och uppnådde ett tillstånd av ”varken intighet eller icke-intighet”. Efter att själv ha gått vidare med kroppslig förnekelse och insett det misslyckade med detta, började han undervisa om Nirvana; i.e. utsläckandet av alla projektioner i psyket. Detta var egentligen inget nytt. Målet inom Yogaskolan har alltid besktivits som ”Chittavrittinirodha”; i.e.upphörandet av alla störningar i medvetandet. Man brukar för enkelhetens skull tala om ”Sinnets klarhet”.
Buddha hade nu förmågan att föra ut denna yogafilosofi på ett enkelt sätt till de kastlösa, som genast anammade det hela som sin egen religion. Efter som det fanns fler kastlösa än hinduer så uppstod en religion av denna Yoga. De kastlösa hade i och med detta fått rättigheter och en tro på frälsning, som de var beredda att kämpa och dö för. Kung Asoka från Mauryadynastin insåg att detta kunde användas för hans personliga makt och buddhisterna blev hans soldater för att erövra hela Indien. Historien är märkligt lik hur Kejsar Konstantin kunde erövra hela romarriket med hjälp av obetalda trupper genom att lura i dem att det egentligen var ett religionskrig för kristendomen. Det är svårt att tro att de första buddhisterna verkligen hade uppnått någon sinnets klarhet. Ett uttryck för detta torde vara att man inte låter sig användas eller utnyttjas på något sätt.
Frigörelse tolkas i västerlandet i termer av Revolution eller Emancipation, medan bland yogagrupper talar man om ”Jivan mukti” (själens frigörelse) eller ”Moksa” (Frihet). Det finns ingen revolution som inte har lett till att en elit förtrycker det stora flertalet. Emancipation är viktig, men gäller enbart för en liten grupp. Den största globala förändring som skulle kunna åstadkommas är om flertalet människor uppnådde klarhet i sina sinnen. Att på ett insiktsfullt sätt tänka självständigt och inte låta sig luras av lobbyister, populister, röstfiskare och rena rama bedragare. Personer med lågheter på sina agendor får näring genom att de faktiskt lyckas i sina företaganden.
Denna globala insiktfullhet uppnås inte att mänskligheten psykoteraperar varandra, men skulle kunna uppnås med Yogaträning. Tyvärr är många av dagens yogisar, även de i Rishikesh, urusla psykologer. Däremot borde fler paramedicinare och lärare utveckla en förståelse för yogans möjligheter att neutralisera även tidigt uppkomna störningar och ångesttillstånd. Jag började med yoga när jag var 15 år och brukade skämta om att jag ville bli yogaminister när jag blev stor. Då var Yoga något konstigt, men redan nu börjar det komma in på skolscheman. Visserligen mest i form av stretching-övningar och avslappning, men förhoppningsvis kommer även den mycket tilltalande yogafilosofin kunna bli allmängods inom en snar framtid.

  • Comments(0)//arcana-arcanorum.serapeion.se/#post6